Výpoveď PZP: Ako zrušiť poistku a čo je potrebné vedieť

Od silverrabbit395

V živote vodiča môže nastať situácia, kedy bude potrebné zrušiť alebo zmeniť Povinné zmluvné poistenie (PZP). V tomto článku sa pozrieme na proces výpovede PZP, dôvody na zrušenie poistky a na čo by sme nemali zabúdať. Na konci článku budete vedieť podať platnú výpoveď PZP.

Dôvody pre výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré by vodič mohol zvážiť výpoveď PZP:

 • Zmena poisťovne: Ak ste našli výhodnejšiu ponuku od inej poisťovne, môžete zrušiť súčasnú poistku a uzavrieť novú zmluvu s inou poisťovňou.
 • Predaj vozidla: Ak ste predali alebo darovali vozidlo, je potrebné zrušiť PZP pre toto vozidlo.
 • Odhlásenie vozidla z evidencie: V prípade, že vozidlo je odhlásené z evidencie, nie je potrebné mať preň platné PZP.
 • Dlhodobá nevýužitnosť vozidla: Ak plánujete dlhodobo nepoužívať vozidlo, môžete zrušiť PZP a ušetriť tak na poistnom.

Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď PZP sa podáva písomne. Väčšina poisťovní poskytuje špeciálne formuláre na výpoveď PZP, ktoré nájdete na ich webových stránkach alebo v pobočkách poisťovne. Výpoveď by mala obsahovať:

 • Meno a priezvisko poistníka
 • Adresu trvalého bydliska poistníka
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dátum účinnosti výpovede

Výpovedná lehota a účinnosť výpovede

Výpovedná lehota je zvyčajne 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede poisťovni. Výpoveď PZP vstúpi do platnosti po uplynutí výpovednej lehoty. V prípade predaja vozidla sa PZP zruší automaticky okamžikom prevodu vlastníctva vozidla.

Dôležité upozornenie

Ak zrušíte PZP bez uzavretia novej poistnej zmluvy a budete naďalej vlastniť a používať vozidlo, môže vám hroziť pokuta až do výšky niekoľko tisíc eur. Väčšina štátov má zákonnú povinnosť držať pre vozidlo platné PZP. Preto je dôležité, aby ste pred zrušením súčasnej poistky uzavreli novú zmluvu s inou poisťovňou alebo sa postarali o predaj či odhlásenie vozidla z evidencie.

Zrušenie PZP pri zmene poisťovne

Ak ste našli lepšiu ponuku od inej poisťovne, najprv uzavrite novú poistnú zmluvu a až potom zrušte starú. V prípade zmeny poisťovne môžete využiť tzv. zákonné premlčanie, ktoré vám umožní zrušiť PZP bez výpovednej lehoty, ak uzavriete novú zmluvu s inou poisťovňou do 15 dní od doručenia výpovede pôvodnej poisťovni.

Zrušenie PZP pri predaji vozidla

Pri predaji vozidla je potrebné zrušiť PZP pre dané vozidlo. Výpoveď PZP sa v tomto prípade stáva účinnou okamžikom prevodu vlastníctva vozidla na nového majiteľa. Nový majiteľ má povinnosť uzavrieť vlastnú poistnú zmluvu pre vozidlo.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje pozornosť a dodržanie zákonných povinností. Ak plánujete zrušiť svoje PZP, postupujte podľa uvedených krokov a dávajte si pozor, aby ste neporušili zákonné požiadavky. Ako vodiči, dbajme na to, aby sme mali pre naše vozidlá vždy platné PZP, čím zabezpečíme pokoj a bezpečnosť na cestách.

Dôvody na zrušenie PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zrušiť svoje PZP. Medzi najčastejšie patria:

a) Nájdenie lepšej ponuky: Ak ste našli poisťovňu, ktorá vám ponúka lepšie podmienky alebo nižšiu cenu, môžete zvážiť zrušenie súčasnej poistky a prechod k novej poisťovni.

b) Zmena vozidla: Pri zmene vozidla, napríklad pri kúpe nového auta alebo motocykla, je potrebné uzavrieť novú poistnú zmluvu pre nové vozidlo a zrušiť starú zmluvu pre pôvodné vozidlo.

c) Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, musíte zrušiť svoju poistnú zmluvu pre dané vozidlo. Nový majiteľ má povinnosť uzavrieť vlastnú poistnú zmluvu.

d) Odhlásenie vozidla: Ak sa rozhodnete svoje vozidlo odhlásiť z evidencie, musíte zrušiť aj PZP pre dané vozidlo.

Dôležité upozornenia pri zrušení PZP

Pri zrušení PZP je dôležité dodržiavať niekoľko zásad, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa problémom:

 • Pred zrušením PZP sa uistite, že máte uzavretú novú poistnú zmluvu pre vozidlo, ak to vyžaduje situácia (napr. pri zmene poisťovne alebo nákupe nového vozidla).
 • Dodržiavajte zákonné lehoty a postupy pri výpovedi PZP. V prípade neskorého zrušenia alebo nedodržania zákonných povinností môžu vám hroziť pokuty.
 • Pamätajte, že zrušenie PZP pri predaji vozidla sa stáva účinným okamžikom prevodu vlastníctva vozidla na nového majiteľa.

Zrušenie PZP je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje dodržanie zákonných povinností a postupov. Dôvodmi pre zrušenie PZP môžu byť napríklad zmena vozidla, predaj vozidla, nájdenie lepšej ponuky alebo odhlásenie vozidla z evidencie. Pred zrušením PZP sa uistite, že ste uzavreli novú poistnú zmluvu (ak je to potrebné) a dodržiavate zákonné lehoty a postupy.

Často kladené otázky

a) Aké sú dôsledky nezrušenia PZP pri predaji vozidla?

Ak neprevediete alebo nezrušíte PZP po predaji vozidla, zodpovednosť za škody spôsobené vozidlom zostáva na predávajúcom. Predávajúci sa teda môže stať zodpovedným za škody, ktoré spôsobí nový majiteľ vozidla. Preto je dôležité PZP zrušiť alebo preniest na nového majiteľa čo najskôr.

b) Mohol by som zrušiť PZP a znova ho uzavrieť pri tej istej poisťovni za lepšiu cenu?

Tento krok môže byť riskantný a nemusí vždy priniesť želané výsledky. Poisťovne môžu mať svoje interné pravidlá a podmienky, ktoré vám môžu znemožniť získanie lepšej ceny pri opätovnom uzavretí PZP. Ak vám poisťovňa ponúkne lepšiu cenu, odporúčame vždy najprv skontaktovať poisťovňu a prejednať možnosti zmeny ceny pri súčasnej poistke.

c) Môžem zrušiť PZP uprostred poistného obdobia?

Áno, PZP môžete zrušiť uprostred poistného obdobia, ale uistite sa, že ste dodržali všetky zákonné lehoty a postupy pri výpovedi PZP. Môže byť tiež dôležité zvážiť možné náklady spojené s predčasným ukončením poistky, ako aj to, či máte uzavretú novú poistnú zmluvu, ak je to potrebné.

d) Môže mi poisťovňa odmietnuť zrušenie PZP?

Poisťovňa nemôže odmietnuť zrušenie PZP, ak ste dodržali všetky zákonné lehoty a postupy. Pokiaľ máte splnené všetky podmienky pre zrušenie PZP, poisťovňa musí vašu žiadosť o zrušenie poistky akceptovať.…

Najlacnejšie PZP: Ako nájsť najvýhodnejšiu poistku pre váš automobil

Od silverrabbit395

Pri hľadaní poistenia pre svoje vozidlo chceme často nájsť čo najvýhodnejšiu a najlacnejšiu variantu, ktorá nás zároveň dostatočne chráni. Ako však nájsť najlacnejšie PZP, ktoré bude vyhovovať vašim potrebám? Tento článok vám ponúka tipy a rady na hľadanie najlepšej poistnej zmluvy.

Porovnajte ponuky rôznych poisťovní

Na trhu je mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú rôzne druhy PZP. Aby ste našli tú najlacnejšiu variantu, je dôležité porovnať ich ponuky a zistiť, ktorá poisťovňa ponúka najlepšie podmienky za najnižšiu cenu. Môžete použiť online porovnávače (PZP kalkulačka na výpočet ceny) alebo navštíviť pobočky poisťovní a získať ponuky priamo od nich. Následne si spravte tabuľku PZP cien.

Zvážte balíkové zľavy

Niektoré poisťovne ponúkajú balíkové zľavy pre klientov, ktorí u nich uzatvoria viacero poistných zmlúv, napríklad kombináciu PZP a havarijného poistenia. Ak už máte u nejakej poisťovne inú poistku, overte si možnosti zliav a porovnajte ich s cenami iných poisťovní.

Zohľadnite úroveň krytia

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP nezabudnite zohľadniť aj úroveň krytia, ktorú poistka ponúka. Najlacnejšie PZP nemusí vždy znamenať najlepšie krytie. Zistite, čo je v cene PZP zahrnuté, a či to zodpovedá vašim potrebám a očakávaniam.

Pozor na zľavy za bezpečné správanie na cestách

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy na PZP pre vodičov s čistým šoférskym záznamom alebo s nízkym počtom škôd. Ak máte dobrý šoférsky záznam, informujte sa o možnostiach získania zľavy pri uzatváraní PZP.

Voliteľné doplnkové poistenie

PZP zvyčajne pokrýva základné povinné poistenie, ktoré zabezpečuje ochranu pred škodami spôsobenými iným účastníkom dopravy. Avšak môžete zvážiť aj doplnkové poistenie, ktoré poskytuje rozšírené krytie, ako napríklad ochranu proti krádeži, požiaru alebo škodám na vlastnom vozidle. Tieto doplnkové poistky môžu zvýšiť celkovú cenu PZP, ale zároveň vám poskytnú lepšiu ochranu. Pri hľadaní najlacnejšieho PZP zvážte, či tieto doplnkové poistky potrebujete a či ich cena je v porovnaní s poskytovaným krytím primeraná.

Zohľadnite vek a hodnotu vozidla

Vek a hodnota vášho vozidla môžu ovplyvniť cenu PZP. Staršie vozidlá s nižšou hodnotou zvyčajne vyžadujú nižšie poistné plnenie, čo môže znamenať lacnejšie PZP. Na druhej strane, novšie a hodnotnejšie vozidlá môžu vyžadovať vyššie poistné plnenie a teda aj drahšie PZP. Pri porovnávaní ponúk zvážte, aké krytie je pre vaše vozidlo vhodné a aké sú možnosti úspor v tejto oblasti.

Zvážte ročné vs mesačné platby

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy za ročné platby PZP namiesto mesačných splátok. Ak máte možnosť uhradiť celú sumu naraz, môžete tak získať nižšiu celkovú cenu PZP. Skontrolujte si ponuky poisťovní a zvážte túto možnosť pri rozhodovaní.

Uzatvorte poistku online

V dnešnej dobe mnohé poisťovne ponúkajú možnosť uzatvorenia PZP online. Táto metóda môže byť rýchlejšia a pohodlnejšia, a niektoré poisťovne dokonca ponúkajú zľavy za online uzatvorenie poistky. Pred tým, ako sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu, overte si možnosti uzatvorenia poistky online a prípadné zľavy, ktoré môžete získať.

Hľadanie najlacnejšieho PZP je dôležitou úlohou, ktorá vám môže pomôcť ušetriť peniaze a získať najlepšie krytie pre vaše vozidlo. Venujte dostatok času porovnávaniu ponúk, zohľadnite vlastnosti vášho vozidla a osobných okolností a nezabudnite zohľadniť aj úroveň krytia, ktorú potrebujete. Ak budete postupovať podľa tipov a rád uvedených v tomto článku, môžete nájsť PZP, ktoré vám poskytne dostatočnú ochranu za najlepšiu možnú cenu.

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je potrebné venovať čas a energiu, aby ste sa uistili, že získate tú najlepšiu možnú poistku pre vaše potreby. S dôkladným porovnávaním ponúk, zohľadnením rôznych faktorov a využitím dostupných zliav a výhod sa môžete stať spokojným a bezpečným vodičom, vedomím si, že ste urobili správne rozhodnutie pre svoju finančnú situáciu a bezpečnosť na cestách.

Nakoniec, nezabudnite sledovať nové ponuky na trhu a pravidelne porovnávať ceny PZP. Aj keď ste už našli najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo, trh sa neustále mení a môžete nájsť ešte lepšie ponuky v budúcnosti. Udržiavajte si prehľad o aktuálnych cenách a zľavách, a neváhajte zmeniť poisťovňu, ak nájdete lepšiu a výhodnejšiu poistku.…

Overenie PZP: Ako zistiť platnosť poistky?

Od silverrabbit395

Vlastníctvo vozidla prináša množstvo zodpovedností, pričom jednou z nich je zabezpečenie platnej poistky povinného zmluvného poistenia (PZP). Je dôležité si uvedomiť, že vodiť vozidlo bez platného PZP je protizákonné a môže to mať vážne následky. Ako teda overiť platnosť svojho PZP? Nasledujúce riadky ponúkajú odpovede na túto otázku.

Poistná zmluva a poistný doklad

Prvým krokom je skontrolovať vašu poistnú zmluvu a poistný doklad, ktoré by ste mali dostať od svojej poisťovne po uzatvorení PZP. Poistný doklad obsahuje informácie o platnosti poistenia, ako aj o zodpovednosti za škody. Je dôležité si uchovať tieto dokumenty na bezpečnom mieste, pretože ich môžete potrebovať pri kontrole polície alebo v prípade nehody.

Webové stránky poisťovní

Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť overiť si platnosť PZP prostredníctvom svojich webových stránok. Na týchto stránkach zvyčajne nájdete online formulár, do ktorého zadáte svoje údaje, ako napr. evidenčné číslo vozidla a číslo poistnej zmluvy. Po zadaní údajov vám systém poskytne informácie o platnosti vašej poistky.

Mobilné aplikácie

Niektoré poisťovne majú vlastné mobilné aplikácie, ktoré poskytujú jednoduchý a pohodlný spôsob overenia platnosti PZP. Po stiahnutí aplikácie a prihlásení sa do svojho účtu máte možnosť overiť si svoju poistku kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom svojho smartfónu.

Telefonický kontakt s poisťovňou

V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo mobilnej aplikácii, môžete sa obrátiť na svoju poisťovňu telefonicky. Po zadaní potrebných údajov vám operátor poisťovne oznámi platnosť vašej PZP.

Osobná návšteva poisťovne

Ďalšou možnosťou je navštíviť pobočku vašej poisťovne osobne, kde vám zamestnanci poisťovne pomôžu s overením platnosti vašej poistky.

Nezabúdajte, že overenie PZP je dôležité nielen pre vašu bezpečnosť na cestách, ale aj pre zákonné požiadavky. Ak nemáte platné PZP, riskujete nielen vysoké pokuty, ale aj zodpovednosť za škody, ktoré môžete spôsobiť iným účastníkom cestnej premávky.

Tipy na udržanie platnosti PZP

 1. Plaťte svoje poistné príspevky včas: Aby ste mali neustále platnú poistku, je dôležité pravidelne a včas platiť svoje poistné príspevky.
 2. Predĺžte si poistenie včas: Ak sa blíži koniec platnosti vašej poistky, nezabudnite ju včas predĺžiť. V opačnom prípade riskujete, že budete vodiť bez platného PZP.
 3. Skontrolujte platnosť PZP pri zmene vozidla: Pri kúpe nového vozidla alebo zmene vlastníctva vozidla nezabudnite preveriť platnosť PZP a prípadne ho včas upravit alebo uzatvoriť novú poistnú zmluvu.
 4. Informujte sa o zmenách v PZP: Poistné podmienky a zákonné požiadavky sa môžu meniť, preto je dôležité byť informovaný o aktuálnych zmenách, ktoré sa týkajú PZP.

Overenie PZP je jednoduché a rýchle, stačí len vedieť, kde a ako si môžete svoju poistku skontrolovať. Vždy majte na pamäti, že vodiť vozidlo bez platného PZP je protizákonné a môže to mať vážne následky pre vás aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Preto je nevyhnutné pravidelne overovať platnosť svojho PZP a dbať na včasné splácanie poistného a predĺženie poistnej zmluvy.

Viac info: https://www.skp.sk/#xl_xr_page_oskp

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre traktor: Ako sa chrániť na poli

Od silverrabbit395

PZP traktor je špeciálny druh poistenia, ktorý sa vzťahuje na traktory a poľnohospodárske stroje. Táto poistka poskytuje krytie škôd spôsobených traktorom alebo poľnohospodárskym strojom tretej osobe. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty PZP traktor a ako si zaistiť správne poistenie.

Prečo je PZP traktor dôležitý?

PZP traktor je dôležitý pre poľnohospodárov a vlastníkov traktorov, pretože chráni ich pred finančnou zodpovednosťou v prípade, že by ich traktor spôsobil škodu na majetku alebo zranenie tretej osoby. PZP traktor je povinné v mnohých krajinách, vrátane Slovenska, a jeho absencia môže mať za následok pokuty a sankcie.

Ako vybrať správne PZP traktor?

Pri výbere PZP traktor je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov. V prvom rade je potrebné zvážiť, aké krytie potrebujete. Základné PZP traktor zahŕňa zodpovednosť za škody spôsobené traktorom tretím osobám, ale môžete sa tiež rozhodnúť pre rozšírené krytie, ktoré pokryje aj škody na vlastnom traktore.

Za druhé, porovnajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu a podmienky. Uistite sa, že ste porovnali rovnaké úrovne krytia a dávajte pozor na akékoľvek obmedzenia alebo výluky, ktoré by mohli ovplyvniť vaše krytie.

Ako získať najlepšiu cenu za PZP traktor?

Pre získanie najlepšej ceny za PZP traktor je dôležité získať ponuky od viacerých poisťovní a porovnať ich. Môžete tiež zvážiť zľavy, ktoré niektoré poisťovne ponúkajú za bezpečnostné opatrenia alebo za bezúhonné jazdenie. Vždy dôkladne preštudujte podmienky každej poistky, aby ste vedeli, čo je v cene zahrnuté.

Čo je potrebné urobiť po uzatvoreni PZP traktor?

Po uzatvorení PZP traktor je dôležité si uchovať kópiu poistnej zmluvy a poistného dokladu, ktorý potvrdzuje, že váš traktor je poistený. Tieto doklady môžu byť potrebné v prípade kontroly polície alebo ak dôjde k nehode. A môžu byť aj tragické.

Pokiaľ dôjde k zmene okolností, ako napríklad zmena vlastníka traktora alebo jeho technických parametrov, je potrebné informovať poisťovňu, aby mohla aktualizovať váš záznam a upravit PZP traktor podľa potreby. Ak neinformujete poisťovňu o zmene okolností, vaše poistenie môže byť neplatné.

Ako postupovať v prípade škody alebo nehody?

V prípade škody alebo nehody je potrebné čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu a oznámiť im škodu. Uistite sa, že poskytnete všetky potrebné informácie, ako sú číslo poistky, dátum a miesto nehody, ako aj podrobnosti o zúčastnených stranách.

Poisťovňa vám potom poskytne pokyny, ako postupovať ďalej. Môžu požadovať fotografie alebo iné dôkazy o škode, ako aj podrobnosti o opravách alebo náhradných dieloch. Dôkladne dodržiavajte pokyny poisťovne a spolupracujte s nimi, aby ste zaistili rýchle a účinné vybavenie škody.

PZP traktor je nevyhnutným poistením pre každého vlastníka traktora alebo poľnohospodárskeho stroja. Chránite tým nielen svoj majetok, ale aj svoju finančnú zodpovednosť voči tretím stranám. Pri výbere správneho PZP traktor je dôležité zvážiť potrebné krytie a porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Nezabudnite informovať poisťovňu o zmene okolností a dodržiavať ich pokyny v prípade škody alebo nehody.…

PZP pre prívesný vozík: ako zabezpečiť správne poistenie

Od silverrabbit395

Pri výbere povinného zmluvného poistenia online (PZP) pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú vaše poistenie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako si môžete vybrať najlepšiu ochranu pre váš prívesný vozík. Keďže aj tie môžu spôsobiť rôzne dopravné nehody.

Identifikujte potrebu PZP pre prívesný vozík

V niektorých krajinách je povinné zabezpečiť PZP pre prívesný vozík, zatiaľ čo v iných je to dobrovoľné. Predtým, ako začnete hľadať poistku pre váš prívesný vozík, zistite, či je PZP pre prívesný vozík povinné vo vašej krajine a akú úroveň krytia potrebujete. Použite PZP kalkulačku.

Porovnajte ponuky rôznych poisťovní

Ak chcete nájsť najlepšie PZP pre váš prívesný vozík, odporúčame vám porovnať ponuky rôznych poisťovní. Pri porovnávaní ponúk zohľadnite cenu, úroveň krytia a kvalitu služieb. Je tiež dobré skontrolovať hodnotenia a recenzie poisťovní, aby ste zistili, ako sú spokojní ostatní zákazníci s ich službami.

Zohľadnite úroveň krytia

Úroveň krytia PZP pre prívesný vozík sa môže líšiť v závislosti od poisťovne a krajiny, v ktorej žijete. Pri výbere poistky je dôležité zohľadniť vaše potreby a vybrať si úroveň krytia, ktorá vám najviac vyhovuje. Zvážte, či potrebujete iba základnú úroveň krytia alebo dobrovoľné poistenie, ako je havarijné poistenie, ktoré poskytuje širšiu ochranu.

Zvážte poistenie s vysokou a nízkou spoluúčasťou

Spoluúčasť je suma, ktorú musíte zaplatiť pri škodovej udalosti, než vaša poisťovňa uhradí zvyšok nákladov. Poistenie s vyššou spoluúčasťou zvyčajne znamená nižšie mesačné prémie, ale aj vyššie náklady pri škodovej udalosti. Poistenie s nižšou spoluúčasťou zase zvyčajne zahŕňa vyššie mesačné prémie, ale nižšie náklady pri škodovej udalosti. Rozhodnite sa, ktorá možnosť je pre vás najlepšia v závislosti od vášho rozpočtu a ochoty znášať riziko.

Skontrolujte obmedzenia a výluky

Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité si preštudovať obmedzenia a výluky, ktoré sú súčasťou poistky. Niektoré poisťovne môžu napríklad vylúčiť krytie škôd spôsobených nesprávnym používaním prívesného vozíka alebo jeho preťažením. Dôkladne si prečítajte podmienky poistky, aby ste boli informovaní o tom, čo je a čo nie je kryté.

Uzatvorenie poistky

Po tom, ako ste si vybrali správnu poistku pre váš prívesný vozík, je čas uzatvoriť zmluvu. Uistite sa, že ste poskytli presné informácie o vašom vozidle a prívesnom vozíku, aby ste predišli problémom pri škodovej udalosti.

Pravidelné prehodnotenie vašej PZP

Je dôležité pravidelne prehodnocovať vašu PZP pre prívesný vozík, najmä ak sa zmenili vaše osobné okolnosti alebo použitie prívesného vozíka. Pravidelné prehodnotenie vám pomôže udržať krok so zmenami a zaistiť, že budete mať vždy správne krytie.

PZP pre prívesný vozík je dôležitou súčasťou riadenia rizika pri používaní prívesného vozíka. Dôkladne si preštudujte možnosti, ktoré vám ponúkajú rôzne poisťovne, a vyberte si tú najlepšiu poistku pre vaše potreby. Nezabudnite pravidelne prehodnocovať svoje poistenie, aby ste boli vždy chránení.…

PZP pre motocykle: Ako získať najlepšie poistenie pre váš dvojkolesový tátoš

Od silverrabbit395

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (PZP) je povinné pre všetkých vodičov, vrátane majiteľov motocyklov, motoriek a skútrov. Tento článok vám poskytne prehľad o online PZP pre motocykle a poradí, ako nájsť najlepšie poistenie pre váš dvojkolesový spoločník.

Základné informácie o PZP pre motocykle

PZP pre motocykle je navrhnuté tak, aby poskytovalo finančnú ochranu v prípade, že by ste počas jazdy na svojom motocykli, motorke alebo skútri spôsobili škodu na majetku alebo zdraví iných osôb. Poistenie pokrýva náklady na opravu alebo náhradu poškodeného majetku, ako aj náklady na liečbu zranení.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre motocykle

Cena PZP pre motocykle sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, ako sú:

 • Typ a výkon motocykla: Všeobecne platí, že čím vyšší je výkon motocykla, tým vyššia bude aj cena poistenia. Nájdete to aj v tabuľke cien PZP.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie poistné prémie.
 • Miesto bydliska: Ceny poistenia môžu byť vyššie v mestách alebo oblastiach s vyšším rizikom dopravných nehôd.
 • Bezpečnostné zariadenia: Motocykle s dodatočnými bezpečnostnými zariadeniami, ako sú imobilizéry alebo sledovacie zariadenia, môžu mať nižšie poistné prémie.

Ako nájsť najlepšie PZP pre motocykel

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Môžete to urobiť prostredníctvom online porovnávačov alebo navštíviť webové stránky jednotlivých poisťovní a vyplniť ich formuláre na výpočet PZP.

Pri porovnávaní ponúk by ste nemali brať do úvahy iba cenu poistného, ale aj kvalitu služieb a podmienky poistenia. Dôležité je tiež zohľadniť ponuky zliav alebo bonusov, ktoré môžu niektoré poisťovne poskytovať.

Zvážte dobrovoľné poistenie

Okrem povinného PZP by ste mali zvážiť aj dobrovoľné poistenie, ako je havarijné poistenie alebo poistenie proti krádeži. Tieto typy poistenia vám poskytnú ďalšiu finančnú ochranu v prípade nehody, poškodenia alebo odcudzenia vášho motocykla.

Sledujte svoju jazdnú históriu

Udržiavanie čistej jazdnej histórie je jedným z najlepších spôsobov, ako ušetriť na PZP pre motocykel. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy na poistné pre vodičov bez dopravných priestupkov alebo nehôd. Preto je dôležité dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť bezpečne.

Vyberte si správnu úroveň krytia

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť svoje potreby a vybrať si úroveň krytia, ktorá vám najviac vyhovuje. Ak máte starší motocykel s nižšou hodnotou, možno nebudete potrebovať rovnakú úroveň krytia ako pri novom alebo drahom motocykli.

PZP pre motocykel je dôležitou súčasťou ochrany vodičov a ich dvojkolesových tátošov. Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú cena, úroveň krytia a kvalita služieb. Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní, zvážte dobrovoľné poistenie a udržiavajte čistú jazdnú históriu, aby ste získali najlepšie možné poistenie pre svoj motocykel, motoru alebo skúter.…

PZP tabuľka cien: Ako vybrať najlepšiu poisťovňu pre svoje vozidlo

Od silverrabbit395

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnosťou pre každého vlastníka vozidla. Pri výbere poisťovne je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj rozsah služieb a kvalitu poskytovaných služieb. V tomto článku sa pozrieme na tabuľku cien PZP a porovnáme, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne.

Prehľad trhu PZP

Na slovenskom trhu pôsobí mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú PZP online. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, pripravili sme tabuľku s prehľadom cien PZP u niekoľkých vybraných poisťovní. Všetky uvedené čísla sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od špecifických parametrov vášho vozidla a jeho vlastníka.

Poisťovňa Cena PZP pre osobné auto Cena PZP pre motocykel Cena PZP pre prívesný vozík
Poisťovňa A 150 € 80 € 30 €
Poisťovňa B 160 € 85 € 35 €
Poisťovňa C 145 € 75 € 28 €
Poisťovňa D 155 € 82 € 32 €

Ako porovnať ponuky

Keď máte prehľad o cenách PZP na trhu, mali by ste zvážiť aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu poskytovaných služieb. Porovnajte, aké pripoistenie a doplnkové služby poisťovne ponúkajú, ako rýchlo a efektívne riešia škodové udalosti a aké sú skúsenosti ostatných zákazníkov s danou poisťovňou.

Ušetrite na PZP

Ak chcete ušetriť na PZP, môžete vyskúšať niektoré z nasledujúcich tipov:

 • Porovnajte ponuky viacerých poisťovní a vyberte si tú, ktorá vám najlepšie vyhovuje.
 • Uvažujte o zvýšení spoluúčasti, čo môže znížiť výšku plateného poistného.
 • Využite zľavy akcie, ktoré niektoré poisťovne ponúkajú, napríklad zľavy pre nových zákazníkov, zľavy pri kombinácii viacerých poistení alebo zľavy za bezškodový priebeh.

Online PZP kalkulačka

Využite online PZP kalkulačky, ktoré vám pomôžu vypočítať cenu PZP pre váš konkrétny prípad. Tieto kalkulačky sú často dostupné priamo na webových stránkach poisťovní a zohľadňujú rôzne faktory, ako napríklad typ vozidla, vek vodiča, počet rokov bez škôd a podobne. PZP cena, ktorú vám kalkulačka ukáže, môže byť presnejšia ako orientačné čísla v tabuľke cien.

Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj kvalitu služieb a ponúkaných benefitov. Tabuľka cien PZP vám poskytne základný prehľad o ponukách na trhu, ale nezabudnite brať do úvahy aj ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spokojnosť s poistením. Porovnávajte ponuky, využívajte PZP kalkulačky a nebojte sa pýtať na skúsenosti ostatných vodičov. Pri troche úsilia môžete nájsť PZP, ktoré vám poskytne ochranu a pohodlie za rozumnú cenu.…

PZP kalkulačka – rýchly nástroj na výpočet PZP a získanie najlepšej ceny

Od silverrabbit395

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP online) je dôležité získať najvýhodnejšiu cenu a zároveň zabezpečiť adekvátnu ochranu pre vaše vozidlo. PZP kalkulačka je praktickým nástrojom, ktorý vám pomôže vypočítať PZP a porovnať ceny jednotlivých poisťovní rýchlo a jednoducho. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, ako funguje PZP kalkulačka a aké výhody prináša pri výbere správnej PZP poistky.

Ako funguje PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý umožňuje výpočet PZP na základe zadaných údajov o vašom vozidle a jeho vodičovi. Stačí vyplniť základné informácie, ako sú značka a model vozidla, rok výroby, typ paliva, výkon motora, počet najazdených kilometrov, vek a pohlavie vodiča, aby ste získali odhad PZP ceny od rôznych poisťovní.

Prečo používať PZP kalkulačku?

Použitím PZP kalkulačky získate viaceré výhody:

 • Rýchly a jednoduchý výpočet PZP kalkulačkou: Stačí zadať požadované údaje, a kalkulačka vám poskytne okamžitý výpočet PZP ceny pre vaše vozidlo.
 • Porovnanie ponúk: Kalkulačka vám umožní porovnať ceny PZP od rôznych poisťovní a nájsť tak najlepšiu ponuku pre vašu situáciu.
 • Ušetrenie času a peňazí: PZP kalkulačka vám ušetrí čas, ktorý by ste strávili hľadaním a porovnávaním ponúk ručne. Navyše, nájdením najvýhodnejšej ponuky môžete ušetriť peniaze na PZP.

Ako vypočítať presnú PZP cenu?

Aj keď PZP kalkulačka poskytuje rýchly odhad ceny PZP, je dôležité si uvedomiť, že výsledná cena môže byť mierne odlišná. Pre presnú PZP cenu odporúčame navštíviť webové stránky poisťovní alebo kontaktovať ich zástupcov priamo. Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť online žiadosti o poistenie, čo uľahčuje proces a zvyšuje presnosť výpočtov.

Ako vybrať správnu PZP poisťovňu?

Pri výbere PZP poisťovne je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, nie iba cenu. Dôležitými aspektmi sú aj kvalita služieb, rýchlosť vybavenia škôd a spokojnosť existujúcich klientov. Prehľad týchto faktorov môžete nájsť na internete, v recenziách a hodnoteniach poisťovní. Zvážte aj prístup k zákazníckej podpore a úroveň odbornosti personálu.

PZP kalkulačka je užitočným nástrojom pri výbere povinného zmluvného poistenia pre vaše vozidlo. Pomáha vám rýchlo a jednoducho vypočítať PZP cenu a porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Pre získanie najlepšej ceny a služieb je dôležité brať do úvahy aj ďalšie faktory, ako sú kvalita služieb, rýchlosť vybavenia škôd a spokojnosť iných klientov. Nezabudnite si overiť presnú cenu PZP priamo u poisťovne a porovnať ponuky, aby ste našli to najlepšie riešenie pre vaše potreby a zabezpečili adekvátnu ochranu pre vaše vozidlo.

Ako ušetriť na PZP?

Ak chcete ušetriť na PZP, môžete použiť niekoľko osvedčených tipov:

a) Porovnávanie ponúk – využitím PZP kalkulačky a porovnaním ponúk rôznych poisťovní môžete nájsť najvýhodnejšiu cenu pre vaše poistenie.

b) Ročné platenie – zvažte úhradu PZP za celý rok naraz namiesto mesačných platieb, čo môže priniesť úspory.

c) Zľavy a bonusy – mnohé poisťovne ponúkajú zľavy a bonusy pre verných zákazníkov, nových klientov alebo pre tých, ktorí majú bezškodový priebeh poistenia. Overte si možnosti zľav u svojej poisťovne.

d) Zvýšenie spoluúčasti – zvýšením spoluúčasti, teda sumy, ktorú ste ochotní zaplatiť pri škodovej udalosti, môžete znížiť cenu poistenia.

e) Bezpečnostné prvky – investovanie do bezpečnostných prvkov pre vaše vozidlo, ako sú alarmy, imobilizéry alebo sledovacie zariadenia, môže zlepšiť bezpečnosť a znížiť PZP cenu.

Pripoistenie a ďalšie služby

Pri výbere PZP zvážte aj možnosť pripoistenia alebo doplnkových služieb, ako napríklad havarijné poistenie, poistenie právnej ochrany, poistenie proti krádeži alebo asistenčné služby. Tieto služby môžu zabezpečiť ešte lepšiu ochranu pre vás a vaše vozidlo.

PZP kalkulačka je užitočným nástrojom, ktorý vám pomôže nájsť najlepšiu cenu a služby pre povinné zmluvné poistenie vozidla. Nezabudnite zohľadniť aj ďalšie faktory a služby, ktoré môžu ovplyvniť vašu spokojnosť s vybranou poisťovňou. Vždy porovnávajte ponuky a vyberajte poisťovňu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a zabezpečuje adekvátnu ochranu pre vaše vozidlo.…

Význam havarijného poistenia pre motoristov

Od silverrabbit395

Havarijné poistenie je dôležitým finančným nástrojom pre motoristov, ktorí chcú zabezpečiť svoje vozidlo proti rôznym rizikám spojeným s premávkou a používaním vozidla. Havarijné poistenie poskytuje komplexnejšie krytie ako zákonom povinné poistenie zodpovednosti (PZP), a zahrňuje aj poistné krytie v prípade škody na vlastnom vozidle. V tomto článku sa pozrieme na význam havarijného poistenia a dôvody, prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie.

Krytie škôd na vlastnom vozidle cez havarijné poistenie

Havarijné poistenie poskytuje krytie pre škody na vlastnom vozidle, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku dopravnej nehody, odcudzenia, požiaru alebo iných udalostí. Toto krytie môže byť obzvlášť dôležité, ak máte nové alebo drahé vozidlo, ktorého oprava alebo náhrada by mohla byť finančne náročná.

Komplexné krytie

Havarijné poistenie často zahrňuje širokú škálu rizík, ktoré môžu postihnúť váš automobil. Tieto riziká môžu zahŕňať, okrem iného, poškodenie vozidla v dôsledku vandalismu, poškodenie skla, havarijné poškodenie pri preprave alebo záchrane vozidla a dokonca aj poškodenie v dôsledku živelnej katastrofy, ako sú záplavy alebo búrky.

Ochrana hodnoty vozidla

Havarijné poistenie môže pomôcť udržať hodnotu vášho vozidla na vyššej úrovni. V prípade nehody alebo inej udalosti, ktorá spôsobí škodu na vozidle, poistná spoločnosť pokryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla. Bez havarijného poistenia by ste museli tieto náklady znášať sami, čo by mohlo znamenať značnú finančnú stratu.

Finančná istota s havarijným poistením

V prípade dopravnej nehody alebo inej udalosti, ktorá spôsobí škodu na vozidle, môže havarijné poistenie poskytnúť finančnú istotu. Namiesto toho, aby ste sa museli spoliehať na svoje úspory alebo čeliť dlhom na pokrytie nákladov na opravu alebo náhradu vozidla, havarijné poistenie vám poskytne potrebné prostriedky na riešenie týchto problémov.

Požiadavky pri financovaní vozidla

Ak ste si vozidlo kúpili prostredníctvom úveru alebo lízingu, je pravdepodobné, že finančná inštitúcia, ktorá vám poskytla financovanie, bude požadovať, aby ste mali havarijné poistenie. Týmto spôsobom chcú zabezpečiť, že ich investícia do vozidla je chránená v prípade nehody alebo inej škodovej udalosti.

Prispôsobiteľnosť havarijného poistenia

Havarijné poistenie môže byť prispôsobené podľa vašich potrieb a finančných možností. Môžete si zvoliť rôzne úrovne krytia, ako aj výšku spoluúčasti, ktorá predstavuje sumu, ktorú budete musieť zaplatiť pri každej škodovej udalosti. Vyššia spoluúčasť zvyčajne znamená nižšiu výšku poistného plnenia, ale aj nižšie mesačné alebo ročné poplatky za poistenie.

Havarijné poistenie je pre motoristov dôležitým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti. Poskytuje širšie krytie pre škody na vlastnom vozidle a zabezpečuje finančnú istotu v prípade nehôd alebo iných škodových udalostí. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť potrebnú úroveň krytia, ako aj výšku spoluúčasti a celkové náklady na poistenie.

Voliteľné doplnkové krytia k havarijnému poisteniu

Okrem základného havarijného poistenia môžete zvážiť aj pridanie voliteľných doplnkových krytí, ako napríklad:

a) Poistenie proti krádeži: Toto krytie vám poskytuje finančnú náhradu v prípade krádeže vášho vozidla. Poistenie proti krádeži je obzvlášť dôležité pre majiteľov drahých alebo luxusných automobilov, ktoré sú častejšie terčom zlodejov.

b) Poistenie skla: Toto krytie zahŕňa náhradu alebo opravu poškodeného skla na vašom vozidle, ako napríklad čelného skla, bočných okien alebo zadného skla.

c) Poistenie asistencie: Asistenčné poistenie poskytuje pomoc pri poruche vozidla na cestách, ako napríklad odťah vozidla, opravu na mieste alebo poskytnutie náhradného vozidla.

d) Poistenie prepravy: Toto krytie vám poskytuje náhradu za náklady na prepravu vašeho vozidla do servisu alebo na iné miesto v prípade, že nie je schopné pokračovať v jazde po nehode alebo poruche.

Dôležitosť porovnávania ponúk havarijného poistenia

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité porovnať rôzne ponuky na trhu. Ceny a podmienky poistenia sa môžu líšiť medzi jednotlivými poisťovňami, preto je dobré si vyžiadať viacero cenových ponúk a porovnať ich. Online porovnávače poistenia vám môžu uľahčiť tento proces a pomôcť vám nájsť najlepšiu ponuku pre vaše potreby.

Zohľadnenie hodnotenia poisťovní

Okrem ceny a podmienok poistenia by ste mali zohľadniť aj hodnotenie a povesť poisťovní. Pozrite si recenzie a skúsenosti iných zákazníkov s danou poisťovňou, aby ste zistili, ako rýchlo a efektívne riešia škodové udalosti a akú úroveň zákazníckej podpory poskytujú.

Aktualizácia poistenia

Je dôležité pravidelne aktualizovať a prehodnotiť svoje havarijné poistenie, aby ste zabezpečili, že stále spĺňa vaše potreby a poskytuje adekvátne krytie. Napríklad, ak zmeníte svoje vozidlo, alebo ak dôjde k zmene vašich osobných okolností, môže to ovplyvniť vaše požiadavky na havarijné poistenie. Navyše, pravidelné porovnávanie ponúk na trhu vám môže pomôcť nájsť lepšie ceny alebo nové zľavy, ktoré môžete využiť.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany vášho vozidla pred rôznymi rizikami, ako sú nehody, poškodenie, krádež či živelné pohromy. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť viacero faktorov, ako sú cena, rozsah krytia, voliteľné doplnkové krytia, hodnotenie poisťovne a pravidelná aktualizácia poistenia. Vždy si urobte čas na dôkladné porovnanie ponúk a hodnotení poisťovní, aby ste našli najlepšiu možnú ochranu pre vaše vozidlo a svoje financie.

V dnešnom svete sa havarijné poistenie stáva neoddeliteľnou súčasťou vlastníctva vozidla. Zabezpečuje nielen finančnú ochranu, ale aj pokoj a istotu, že v prípade nečakanej udalosti môžete pokryť výdavky spojené s opravou alebo náhradou vášho vozidla. Preto je dôležité venovať dostatočnú pozornosť výberu správneho havarijného poistenia a pravidelne aktualizovať svoju poistku podľa zmeny svojich potrieb a životných okolností.…

PZP online

Od silverrabbit395

PZP onlineNapriek technologickému a počítačovému pokroku a jeho mnohým pozitívam si niektorí stále radšej vybavujú veci osobne. Jednak môže za to zarytý konzervativizmus a neochota naučiť sa niečo nové. No na strane druhej možno títo ľudia nepoznajú všetky výhody prameniace z tohto typu uzatvárania poistných zmlúv. Ak však máte veľa času a vyhovuje vám chodiť po rôznych poisťovniach osobne, nebudeme vás odhovárať. Ak ale chcete poznať lepší variant pre výpočet ceny, tak potom je vhodné povinné zmluvné poistenie online. Prípadne čítajte náš článok ďalej alebo si to overte na stránke slovensko.sk.

Viete, čo si zabezpečujete?

Niektorí si povinné zmluvné poistenie uzatvárajú len preto, že je zákonom nariadené a ani nevedia, čo kryje. Určite je to lepšia možnosť ako povinnosť nerešpektovať a jazdiť s nepoisteným dopravným prostriedkom. No aby ste vedeli konať s rozumom, bez skrate zo škodovej udalosti alebo dopravnej nehody ujsť, povieme vám o PZP niečo viac.

Ide o zabezpečenie, ktoré sa týka motorových aj nemotorových vozidiel. Konkrétne všetkých škodových alebo nehodových udalostí, ktoré by svojou prevádzkou mohli spôsobiť iným dopravným prostriedkom alebo účastníkom cestnej premávky. PZP online môžete uzatvoriť na všetky povinné poistiteľné prostriedky. Táto povinnosť sa týka aj vozidiel, ktoré na cesty vstupujú len párkrát v roku a väčšinu času sú na poli, na stavbách alebo na dedinách. Napr.:

 • kombajny,
 • traktore,
 • bagre…

to isté platí aj pre babety a iné „slabšie motorky“, ktoré ich majitelia prevetrávajú na málo frekventovaných alebo nefrekventovaných cestách.

PZP online sa teda uzatvára nielen na osobné autá, ale aj ostatné motorové a nemotorové prostriedky, vrátane:

 • vozíka,
 • návesu
 • či prívesy.

Nakoľko by aj tie mohli svojou prevádzkou poškodiť majetok alebo zdravie človeka. PZP kryje aj škody, pri ktorých väčšinou radšej utečieme (poškrabané alebo ťuknuté vozidlo pri parkovaní atď.). Ak sa vám už také čosi prihodí, je určite lepšie na majiteľa poškodeného prostriedku počkať, vymeniť si údaje o poisťovniach a vaša poisťovňa vašu chybu preplatí. Výška sumy závisí aj od toho, akú veľkú spoluúčasť ste si zvolili. Väčšinou je každé a jedno PZP so spoluúčasťou, ako sa to dočítate na Uzavripzp. To znamená, že na odškodnení poškodených sa podieľate.

Na výber máte z rôznych poisťovní:

 • Allianz
 • Komunálna poisťovňa
 • Kooperatíva
 • Uniqua
 • Onlia
 • Union
 • Genertel atď.

Online môžete natrafiť aj na také ponuky PZP, ktoré vám v rámci základného pokrytia dajú aj niektoré havarijné riziko. Väčšinou si ho môžete sami zvoliť. Avšak pri týchto ponukách môže byť cena poistného o niečo vyššia v porovnaní s najlacnejšou možnosťou. Všetky vaše ponuky si ale môžete pozrieť pomocou kalkulačky na porovnanie cien. Na výber máte aj ponuky havarijného poistenia, ktoré nájdete cez odkaz Uzavripzp.

Online kalkulačka na porovnanie cien PZP

Ak ste nevedeli, že niečo také existuje, tak teraz vám to uľahčí život hneď v dvoch smeroch. Vo finančnom a časovom. Vďaka kalkulačke, ktorá vám urobí bezplatné a nezáväzné online porovnanie ponúk PZP môžete ušetriť až hodiny, ak nie dni času. A dokonca aj niekoľko stoviek eur. Stačí ju vyskúšať a sami sa o jej výhodách presvedčíte. K dispozícii je nonstop, 7 dní v týždni, 24 hodín denne (s výnimkou neovplyvniteľných serverových výpadkov, ktoré sa dejú veľmi zriedkavo). Ako ale tento nástroj používať?

Prvou vašou úlohou bude si ju otvoriť na hore odporúčanej stránke. Zadáte EČV poisťovaného dopravného prostriedku. Ak ho nemáte, otvorte si malými písmenkami napísanú možnosť pod políčkom. V tomto kroku bude potrebné vypísať technické parametre motorového alebo nemotorového vozidla, ktoré vyčítate z jeho technického preukazu. Ak ste zadali EČV, niektoré z nich sa vypíšu automaticky zo systému, nakoľko je každé už používané vozidlo s EČV elektronicky evidované.

Niektoré otázky sa nemusia priamo týkať poisťovaného prostriedku, len niektorých súvislostí s vami, ktoré by mohli výslednú cenu PZP znížiť. Nepôjde o nič osobné. Osobné údaje sa budú požadovať až vtedy, ak o niektorú vyobrazenú ponuku požiadate. Porovnanie z online kalkulačky sa vám zobrazí po tom, ako všetky technické údaje vypíšete a odošlete. Zaberie vám to len zopár minút a behom niekoľkých sekúnd už môžete pozorovať niekoľko vašich poistných možností. Nakoľko je poisťovní u nás dosť, aj ponúk PZP online bude dosť a budete si mať z čoho vybrať. To najlacnejšie zvykne byť zobrazené na vrchu, ďalšie možnosti pod ním. Ak o niektorú ponuku chcete požiadať, stačí na to jediný klik. Ak už máte zmluvu inde, tak podajte jednoducho výpoveď poistenia použitím formuláru na Uzavripzp.sk.

Žiadosť o poistnú zmluvu z pohodlia domova

To, že ste si z domu zistili porovnanie ponúk nie je všetko. Vďaka kalkulačke si môžete o PZP aj online požiadať. Ako sme už uviedli, na vybranú ponuku kliknete a dopíšete požadované údaje. Odošlete a do pár minút dostanete potvrdzujúci mail s niekoľkými prílohami. Jeho najdôležitejšími časťami budú údaje na zaplatenie faktúry a dočasnú zelenú kartu. Tú si vytlačte, nakoľko nahradzuje originál, kým vám ho poisťovňa nedoručí.

Originál doklad k PZP vám poisťovňa odošle poštou po tom, ako zaeviduje platbu faktúry. Pri jej zaplatení berte do úvahy aj to, že dočasné doklady platia 30 dní, a teda aj splatnosť faktúry je úmerná tomuto dňu. Aby ste neriskovali jazdy na čierno, poistné sa pokúste zaplatiť behom prvého týždňa po odoslaní žiadosti o poistnú zmluvu. Riadenie vozidla bez platného PZP vás môžu vyjsť skutočne veľmi draho, aj na niekoľko stoviek eur. Preto sa určite oplatí radšej zaplatiť faktúru skôr, ako si k nej ešte prirátať aj výdavky s pokutami.

Veríme, že týmto článkom sme vás o pozitívach uzatvárania PZP online pomocou kalkulačky na porovnanie cien presvedčili. Skúste si jej výhody už teraz.…