Program First Lego League podporila Nadácia Pontis
 

Program First Lego League podporila Nadácia Pontis

23.02.2017

Fakulta informatiky PEVŠ sa tento rok premiérovo zapojila do medzinárodného edukačno-interaktívneho projektu First Lego League. Pre žiakov základných a stredných škôl pripravila jedno z regionálnych kôl 9. ročníka tejto stále populárnejšej celosvetovo známej súťaže pre mladých vynálezcov. Štrnásť tímov predviedlo svoje znalosti a fantáziu prostredníctvom vlastnoručne zostrojených Lego robotov a najlepšie tri si odniesli ocenenia.

Paneurópska vysoká škola považuje takýto spôsob oslovenia a zaujatia mladých ľudí za veľmi efektívny. Preto sa rozhodla v projekte pokračovať dlhodobejšie a zapojiť doň aj vlastných študentov. Nadácia Pontis ocenila snahu Fakulty informatiky PEVŠ prostredníctvom Accenture nadačného fondu - Zamestnanecký grantový program. Zodpovedný za projekt je Ing. Juraj Štefanovič, PhD., pedagóg Fakulty informatiky, ktorý plánuje: "grant využiť na zakúpenie viacero stavebníc programovateľných robotov z Lega, založenie záujmového krúžku pre mládež zo základných a stredných škôl, zostavenie súťažného tímu pre First Lego League a využitie stavebníc ako pomôcky na výučbu niektorých predmetov na PEVŠ.“
Fakulta informatiky chce prostredníctvom projektu podporiť a rozvinúť aktivity v oblasti rozvoja technických zručností mládeže stredných a nižších škôl. Pilotnou aktivitou je zapojenie fakulty do siete organizovaných regionálnych súťaží First Lego League a klubová a krúžková tvorivá činnosť mládeže zameraná na tvorbu mechatronických zariadení. Základom je stavebnica Lego Mindstorms, ktorá umožní rozbehnúť projekt v priestoroch školy a spriatelených škôl a pripraviť účastníkov na súťaž First Lego League a podobné podujatia.

Accenture nadačného fondu - Zamestnanecký grantový program Nadácie Pontis sa realizuje na odporúčanie prihlásených projektov zamestnancami Accenture, ktorí sa do nich aj sami zapájajú. Grantový program je súčasťou globálnej stratégie Accenture, ktorej cieľom je do roku 2020 zvýšiť zručnosti 1,2 milióna ľudí, aby si mohli následne nájsť prácu alebo si založiť svoj vlastný biznis.

Foto: archív PEVŠ

Naspäť

 
Naspäť hore