PEVŠ na stredných školách

Chcete pomôcť s výberom profesie vašim študentom?

Pedagógovia a doktorandi PEVŠ vám ponúkajú prednášky na témy, v ktorých sú odborníkmi. Prídu na vašu školu a pútavou formou odovzdajú študentom nadobudnuté poznatky a skúsenosti z oblastí práva, ekonómie a podnikania, psychológie, masmédií alebo informatiky. 

Vyberte si niektorú z uvedených tém a písomne alebo telefonicky si dohodneme termín a čas tematickej prednášky, ktorú u vás v škole urobíme bezplatne

Fakulta informatiky ponúka nasledovné prednášky:

  • Aplikácie virtuálnej  a rozšírenej reality (RNDr. Ján Lacko, PhD.)
  • Zaujímavé projekty Fakulty informatiky PEVŠ (doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.)Príbeh internetu od Arpanetu až po Internet vecí (Ing. Tomáš Páleník, PhD.)
  • Dizajn a testovanie použiteľných rozhraní (Ing. Juraj Štefanovič, PhD.)
  • Neurónové siete (Ing. Ján Doboš)
  • Evolúcia šifier: od  Cézara k AES (Ing. Ján Doboš)


Okrem prednášok ponúkame návštevy laboratórií na FI: Laboratórium virtuálnej reality, Laboratórium testovania použiteľnosti, Laboratórium senzorických sietí, Laboratórium lego robotov

Ak sa vaši študenti zaujímajú o svet médií, okrem zaujímavej prednášky si môžu v autentickom televíznom, rozhlasovom alebo fotografickom štúdiu vyskúšať profesiu televízneho alebo rozhlasového moderátora, reportéra, investigatívneho novinára či fotografa. Návštevu Mediálneho centra v Bratislave na Nevädzovej 5 si dohodnite písomne alebo telefonicky. 

Napíšte alebo zavolajte:

Mgr. Monika Kristof, tel.: 0917 341 742,

Radi pomôžeme vašim študentom pri rozhodovaní o ich budúcnosti!

       

 
Naspäť hore