Tri stupne vzdelávania pod jednou inštitúciou
 

Tri stupne vzdelávania pod jednou inštitúciou

05.03.2014

Dátum: 15. februára 2014 , Zdroj: Školský servis.teraz.sk

Odkaz na celý článok: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pevs/8385-clanok.html


Hlavnou ideou je, aby mal rodič o dieťa postarané od prvého ročníka až do dovŕšenia 24 rokov v rámci vzdelávania s jednotnou filozofiou. Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. vyštudovala na Katedre psychológie Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pedagogickú psychológiu a 25 rokov na katedre pôsobila ako vysokoškolská učiteľka a učila predmet Školská psychológia. Od roku 2012 pôsobí na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (PEVŠ) ako riaditeľka Ústavu školskej, pracovnej a organizačnej psychológie.

 

Naspäť

 
Naspäť hore