doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: docentka Ústavu súkromného práva Fakulty práva - t.č. vo výkone verejnej funkcie Ministerky spravodlivosti SR

Pracovisko: Fakulta práva

Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy pôsobí ako interná pedagogička.

VZDELANIE

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského (1983-87), kde absolvovala aj doktorandské štúdium (JUDr., PhD. , 1993-95). V roku 2001 tu získala titul docentky v odbore obchodné právo.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

V rokoch 1992-2002 pôsobila na Právnickej fakulte UK ako odborná asistentka, od roku 2002 je docentkou na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva. Od roku 2006 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy ako docentka na Ústave súkromného práva.

PRAX

Profesionálnu kariéru začínala ako podniková právnička – vo Vodohospodárskej výstavbe (1987-89) a vo Vydavateľstve Práca (1989-90). Neskôr bola odbornou pracovníčkou na Protimonopolnom úrade.

FUNKCIE

Doc. Žitňanská bola členkou rozkladových komisií pri Protimonopolnom úrade SR (1993-99), národným poradcom projektu PHARE Supervision and Legal Issues pre novelizáciu právnych predpisov v oblasti kapitálových trhov, členkou pracovnej skupiny pri Ministerstve spravodlivosti SR pre aproximáciu práva s právom EÚ. Od roku 2002 je členkou Slovenskej advokátskej komory.

Od roku 2002 pôsobí v politike. V rokoch 2002-2006 bola štátnou tajomníčkou na Ministerstve spravodlivosti SR, v roku 2006 ministerkou spravodlivosti SR. V rokoch 2006-2010 bola poslankyňou NR SR, v rokoch 2010-2012 opätovne ministerkou spravodlivosti SR za SDKÚ-DS.

Hovorí nemecky, anglicky a rusky.

 

 
Naspäť hore