Ľudia na PEVŠ

Triedenie podľa fakulty

Doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Funkcia: Vedúca ústavu,
Pracovisko: Fakulta psychológie
 

Mgr. art. TOMÁŠ KLEPOCH

Funkcia: Pedagóg,
Pracovisko: Fakulta masmédií
 

Mgr. art. BRANISLAV MATIS, ArtD.

Funkcia: Pedagóg,
Pracovisko: Fakulta masmédií
 

Mgr. PAVOL BREIER, ArtD.

Funkcia: Pedagóg,
Pracovisko: Fakulta masmédií
 

Ing. Ján Doboš

Funkcia: Pedagóg,
Pracovisko: Fakulta informatiky
 

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Funkcia: Pedagóg,
Pracovisko: Fakulta informatiky
 

Mgr. Matej Novotný, PhD.

Funkcia: Pedagóg,
Pracovisko: Fakulta informatiky PEVŠ
 

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Funkcia: Pedagóg,
Pracovisko: Fakulta informatiky
 

Ivana Varhaníková

Funkcia: Pedagóg,
Pracovisko: Fakulta informatiky
 

prof. RNDr. BEÁTA STEHLÍKOVÁ, CSc.

Funkcia: Prodekanka pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy,
Pracovisko: Fakulta ekonómie a podnikania
 
Stránka
Ukáž položiek na stránku
 
Naspäť hore