Fakulta práva

Úspešní absolventi fakulty práva

Meno absolventa Typ štúdia Rok ukončenia štúdia Súčasná pracovná pozícia
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová Bc., Mgr. 2011, 2013 ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie
JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M. PhD. 2013 partner Advokátskej kancelárie v SR Soukeník-Štrpka
JUDr. Ján Šikuta, PhD. PhD. 2008 sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
JUDr. Matej Šimášek, PhD. Bc., Mgr., PhD. 2013

asistent poslanca NR SR

JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD. PhD. 2011 sudca Ústavného súdu SR
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. Bc., Mgr., PhD. 2007, 2009, 2014 prednosta Okresného úradu v sídle kraja Trenčín, poslanec VÚC TSK za okres Prievidza, predseda komisie dopravy a člen Rady predsedu TSK, poslanec MsZ Handlová, člen mestskej
rady a predseda komisie sociálnej, zdravotnej a verejného poriadku.
Mgr. Katarína Otčenášová Mgr. 2015 AGILITA advokátska kancelária
Mgr. Ing. Dušan Pekár Bc., Mgr. 2010, 2012 starosta MČ Bratislava - Ružinov

 

 
 
Naspäť hore