Spolupráca Fakluty psychológie s Ligou za duševné zdravie
 

Spolupráca Fakluty psychológie s Ligou za duševné zdravie

17.03.2017

 

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy realizuje s Ligou za duševné zdravie, s ktorou začiatkom roku 2017 podpísala dlhodobú spoluprácu, projekt, ktorý má pomáhať stredoškolským študentom zvládnuť záťažové situácie v škole aj v rodine. Projekt má názov „Ako zvládať krízy a konflikty“.

Cieľom projektu je prednáškovou, interaktívnou a zážitkovou formou ukázať žiakom stredných škôl možnosti, ako konflikty a krízy s priateľmi, rodičmi, či spolužiakmi riešiť a tiež aké vonkajšie či vnútorné faktory môžu ovplyvniť výber spôsobov riešenia konfliktov.

Na projekte participujú študenti odboru Psychológia, a to študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1.ročníka magisterského štúdia v rámci predmetu Školská psychológia pod koordináciou Prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD.

Výber študentov z radov psychológov podnietila skutočnosť, že mladí ľudia na stredných školách nachádzajúci sa v období adolescencie prijímajú výrazne lepšie poznatky, rady a vôbec pomoc od svojich starších rovesníkov, a zároveň slúžia tieto aktivity aj ako osvetová práca a reklama pre zakomponovanie psychologických poznatkov do bežného života jedinca a do zvládania jeho každodenných problémov, pri komunikácii a pri riešení interpersonálnych vzťahov.

 

Naspäť

 
Naspäť hore