Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy ma akreditáciu doktorandského štúdia študijného programu školská psychológia v študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia. Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania, ktoré Fakulta psychológie PEVŠ uskutočňuje v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Súbory na stiahnutie

Smernica dekanky č. 1/2017, Zásady doktorandského štúdia na Fakulte psychológie


 
Naspäť hore